TAGRENDER OG NEDLØB AARHUS

Det er vigtigt med velfungerende tagrender og nedløb, da det har stor betydning for husets levetid. Regnvandet skal bringes effektivt fra tag til afløb, ellers vil tilstødende bygningsdele hurtigt tage skade.

Oftest hænges tagrenden på den nederste kant af tagets udhæng, hvorefter et fald i ophænget gør, at vandet føres mod den ene ende af tagrenden til nedløbsrøret. Herefter ledes det bort fra huset til kloakafløb under jorden.

Materialevalg og udseende hænger sammen ved valg af tagrendesystem. Fælles for materialerne er, at de skal kunne tåle det danske vejr. Zinktagrender fås i flere varianter alm. blank zink, sort og forpatineret.

Kontakt os og tag os med på råd i valg af tagrender og nedløb til dit hus.